Đào tạo

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO VỀ SEMINAR CẤP CỨU HÔ HẤP

Trong năm 2019 Hội Hô hấp Việt Nam phối hợp với VPĐD Pfizer (Thailand) Limited Tại Tp. Hồ Chí Minh tổ chức khóa đào tạo về seminar cấp cứu Hô hấp do các chuyên gia về cấp cứu Hô hấp tại Trung tâm Hô hấp – Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn thực hành.

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ QUẢN LÝ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH VÀ HEN PHẾ QUẢN NĂM 2019

Nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và cập nhật kiến thức đào tạo y khoa liên tục, đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức của nhân viên y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe người bệnh. Hội Hô hấp Hà Nội phối hợp với VPDD GlaxoSmithKline tại Việt Nam tổ chức khóa đào tạo “Cập nhật chẩn đoán, điều trị và quản lý Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và Hen phế quản” cho các bác sĩ chuyên khoa Nội, Hô hấp; các thành viên của Hội Hô hấp Hà Nội, Hội Hô hấp Việt Nam và các quý vị đồng nghiệp quan tâm. Giảng viên là các chuyên gia về bệnh Hô hấp tại bệnh viện Bạch Mai.