Sinh hoạt khoa học trực tuyến: Thách thức trong chẩn đoán và điều trị

SINH HOẠT KHOA HỌC TRỰC TUYẾN: XƠ PHỔI VÔ CĂN: THÁCH THỨC TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ

Thời gian: 11h15 - 12h30 thứ 6 ngày 18 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: Khoa Nội hô hấp - Bệnh viện đa khoa Tâm Anh

Chủ tọa đoàn và báo cáo viên: PGS.TS.BS. Chu Thị Hạnh

Chủ tịch Hội Hô hấp Hà Nội

Trưởng khoa Hô hấp - Bệnh viện đa khoa Tâm Anh

ĐĂNG KÝ THAM DỰ:

https://bit.ly/3zi7Jzo