Abstract các bài báo cáo tại Hội nghị

  • 8/8/2022 08:49
HNRS 2022

1. Chẩn đoàn sớm COPD - Những điều còn tranh luận: https://bit.ly/3QmyASu 

2. Điều trị Hen theo bậc của GINA 2022: https://bit.ly/3p4ExYN

3. Chiến lược giảm đề kháng kháng sinh trong viêm phổi bệnh viện / viêm phổi thở máy: https://bit.ly/3QsRMOs

4. Nhiễm trùng do Mycobacterium abscessus - cập nhật hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh phổi do M. abscessus: https://bit.ly/3daEJ5Z

5. Chẩn đoán kịp thời bệnh phổi kẽ - vai trò của y tế các tuyến: https://bit.ly/3QHm6oG

6. Xơ phổi tiến triển (PPF) trên quan điểm chuyên gia điện quang: https://bit.ly/3QCNJPQ