Hội viên Hội Hô hấp Hà Nội

QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN

 • Được nhận toàn bộ tài liệu tại Hội thảo, hội nghị do Hội tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.
 • Được cập nhật thông tin về các hội thảo và các khóa đào tạo trong nước và quốc tế nhằm cập nhật kiến thức trong lĩnh vực chăm sóc và điều trị bệnh Hô hấp.
 • Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội và được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.
 • Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương, công tác của Hội theo quy định của Hội.
 • Được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.
 • Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo, Ban chấp hành và Ban kiểm tra Hội theo quy định của Hội.
 • Được giới thiệu hội viên mới.

NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN

 • Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội.
 • Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh.
 • Không ngừng nâng cao kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chăm sóc và điều trị bệnh hô hấp.
 • Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản.
 • Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.
 • Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

 • Đóng hội phí qua Qrcode (100.000VNĐ/1 năm) và chụp lại màn hình chuyển khoản.
 • Nhập thông tin Hội viên vào nội dung phía dưới
 • Gửi ảnh và email đăng ký qua Zalo: https://zalo.me/0367969431 để thư ký Hội kích hoạt.

 

Đăng ký Hội viên

Sau khi đăng ký, Quý vị hãy kiểm tra email để nhận mật khẩu đăng nhập và làm theo hướng dẫn để hoàn thiện thông tin đăng ký.