Hội nghị khoa học chuyên ngành bệnh phổi
19/5 2023

Hội nghị khoa học chuyên ngành bệnh phổi

19 - 20.5.2023
Tham dự tự do
Phí: 200 VND
COPD và OSA, thực hành điều trị NIV ở bệnh nhân COPD và OSA
11/3 2023

COPD và OSA, thực hành điều trị NIV ở bệnh nhân COPD và OSA

Novotel Thái Hà - Số 02 Thái Hà, Hà Nội
11/03/2023
Cần Đăng ký
Phí: 300 000 VND
Hội nghị thượng đỉnh bệnh phổi mô kẽ
10/12 2022

Hội nghị thượng đỉnh bệnh phổi mô kẽ

Livestream
10.12.2022
Tham dự tự do
Miễn phí
Tiếp cận người bệnh ho kéo dài - Nghi ngờ bệnh phổi kẽ
25/10 2022
Xơ phổi tiến triển (PPF)
30/9 2022

Xơ phổi tiến triển (PPF)

Zoom
30/9/2022
Cần Đăng ký
Miễn phí
Hội nghị khoa học Hội Hô hấp Hà Nội 2022
27/8 2022

Hội nghị khoa học Hội Hô hấp Hà Nội 2022

ICC Hà Nội
27 - 28/8/2022
Tham dự tự do
Phí: 300 000 VND
Cập nhật chẩn đoán và điều trị xơ phổi vô căn
31/12 2021

Cập nhật chẩn đoán và điều trị xơ phổi vô căn

Trực tuyến
15:00 - 31/12/2021
Tham dự tự do
Miễn phí